Vi udfører

Entreprenørarbejde

Vi råder over fire forskellige gravemaskiner, fra 1 – 9 ton, med diverse tilbehør og udfører de fleste slags opgaver.

Anlægsarbejde

Bl.a. belægninger, anlæg af bede og græsplæner samt reetablering.

Slagleklipning, kratrydning og knusning

Bl.a. af engarealer.
Vi råder over armklipper på 60cm, sideforskydningsklipper på 2m og almindelig slagleklipper på 1,5m.
Knusning af krat og træer op til 40cm i diameter.

tree, man, worker-5831755.jpg

Træfældning

Vi udfører alle former for træfældning, topkapning og kronereduktion.

Stubfræsning

Vi kan stubfræse både når du selv har fældet træet og efter en træfældning vi har forestået.

Græsslåning og trimning

På bestilling eller som fast aftale.
Udføreres både for private, grundejerforeninger, virksomheder og som underleverandør hos Hede Danmark.

Grøn pleje, hækklip og beskæring

Udføres på bestilling eller som sæsonaftale om grøn vedligeholdelse hos private, grundejerforeninger og virksomheder samt som medhjælp på kirkegårde.

Flishugning

Vi udfører både små og store flisopgaver. Vi kan flishugge stammer op til 45cm i diameter.
Udføres bl.a. for Hede Danmark og Teamforst, hvor flisen anvendes hos kraftvarmeværker.

Sheltere

Vi bygger shelter der passer til  dit behov, i fuldtømmer eller kalmarbrædder.

Saltning og snerydning

Faste aftaler om saltning og snerydning efter behov, hos både private, mindre og større virksomheder.

Nedrivning

Vi udfører opgaver med nedrivning af ejendomme mm inkl. forsvarlig bortskaffelse.