Vi udfører

Vi tilbyder at udføre alle slags opgaver inden for anlægs- og entreprenørarbejde, etablering af bede og græsplæner, vedligeholdelse
af udendørs arealer, græsslåning, beskæring, fældning, stubfræsning, flishugning, salg af brænde samt saltning og snerydning.
Vi kan også tilbyde at udføre forskellige tømreropgaver samt nedrivning.

Flishugning
Vi udfører både små og store flisopgaver. Vi kan flishugge stammer op til 40cm i diameter.
Udføres bl.a. for Skovdyrkerforeningen, hvor flisen anvendes hos kraftvarmeværker.

Gravearbejde
Vi råder over fire forskellige gravemaskiner med diverse tilbehør og udfører de fleste slags graveopgaver.

Beskæring
Vi udfører alle former for beskæring og rydning.

Træfældning
Vi udfører alle former for træfældning og topkapning.

Stubfræsning
Både når kunden selv har fældet træet og efter træfældning vi har forestået.

Slagleklipning og kratrydning
Bl.a. af regnvandsbassiner og engarealer.
Vi råder over armklipper på 60cm, sideforskydningsklipper på 2m og almindelig slagleklipper på 1,5m.

Græsslåning og trimning
På bestilling eller som fast aftale.
Udføreres både for private, grundejerforeninger, virksomheder og som underleverandør for Hede Danmark.

Gartnerarbejde
Udføres på bestilling eller som fast aftale om grøn vedligeholdelse hos private, grundejerforeninger og virksomheder samt som medhjælp på kirkegårde.

Anlægsarbejde
Bl.a. belægninger, anlæg af bede og græsplæner samt reetablering.

Nedrivningsopgaver
Vi udfører opgaver med nedrivning af ejendomme med mere inkl. forsvarlig bortskaffelse.

Tømrerarbejde
Vi udfører forskellige tømreropgaver inkl. udformning og opsætning af plankeværk, havebænke o.l.

Saltning og snerydning
På faste aftaler om saltning og snerydning efter behov.

Salg af brænde
Ved bestilling. Inkl. levering.